انسان بدون هدف فاقد جهت گیری درونی است. مانند یک قایق بدون سکان، آن شخص در معرض رانش و انواع نیروهای خارجی است. اهداف روشن به شدت با دستاوردهای موفق مرتبط هستند. آنچه داشتن هدف برای ما به ارمغان می آورد:

1- دادن چشم انداز و آرمان.

2- دادن جهت حرکت و مسیر

3-دادن شفافیت به ذهنمان 

4- دادن معنا به تلاشهایمان

5- بسیج انرژی و بهینه کردن زمان ما 

گام‌های هدف مکتوب می‌تواند باعث افزایش اعتماد به نفس، پیگیری و موفقیت شود. مدلهای مختلفی برای نگارش اهداف وجود دارد.  از جمله این مدلها مدل SMART و مدل SPIRIT است. در این وبینار به بررسی این دو مدل هدف گذاری و نکات هر یک و همینطور به نقش کوچ در تسهیل مسیر هدف گذاری می پردازیم.