تماس با من

قدردانتان هستم اگر نظر، بازخورد یا پیشنهادی دارید ما را در جریان قرار دهید.

s.hosseini@motherascoach.com
09393506484
تهران ، سعادت آباد

هماهنگی جلسات کوچینگ

کوچ همچون یک همراه در مسیر سفر زندگی شما، کمک می کند مسیر خود را شفاف تر ببینید، تصمیم های
دقیق تر بگیرید، رشد کنید و زندگی بالنده داشته باشید.
با کمک گرفتن از یک کوچ ، سرعت رسیدن به اهدافتان را چند برابر کنید.