در این بخش شما با حوزه کار یک کوچ توسعه مهارتهای فردی آشنا می شوید و می توانید با خواندن این مقالات سطح مهارتهای خود را به عنوان یک فرد و به عنوان یک والد ارتقا دهید. همچنین این حوزه ها، موضوعاتی هستند که میتوانید جلسات خصوصی به صورت جلسه کوچینگ یک به یک با من داشته باشید.

مهارت همدلی

24 اردیبهشت 1401

مراحل آموزش مهارت همدلی به کودک

پدر عزیز، مادر گرامی،مربی محترم، معلم دانا،فرزندان ما به زیست همدلانه و شفقت و مهربانی و نوع دوستی بیشتر از هر آموزش دیگری نیاز دارند. خود بیاموزیم و آن را زندگی کنیم تا فرزندانمان نیز در بستر زندگی بیاموزند.

مشاهده مقاله
10 مهر 1400

چگونه به کودکان همدلی کردن را یاد بدهیم؟

بازیهای خیالی و نمایشی و کتاب خواندن و قصه گفتن برای بچه ها می تواند در تقویت همدلی مؤثر باشد؛ به بچه ها اسم احساسهایشان را یاد دهید.

مشاهده مقاله