میگه: زندگیم خیلی تکراری شده، هر روز تکرار روزهای قبلی. کسالت بار شده. میگم: به نظرت این تکراری بودنش مزیتی هم برات داره؟ 

سریع میگه: نه. چه مزیتی؟

برای خواندن ادامه محتوا باید وارد سایت شوید! ورود