مدتها بود یکی از اقوام از من می خواست با یکی از اقوام مشترک جلسه کوچینگ داشته باشم. و از اونجایی که کوچینگ چیزی نیست که با سفارش و این حرف ها آدم بخواد واردش بشه و مراجع لازمه که مسئولیت صد در صد نتیجه کوچینگ رو بپذیره، من قبول نمی کردم. بالاخره به دلایلی اون مراجع خودش با من در این رابطه تماس گرفت و قرار بر یک جلسه آزمایشی شد.

برای خواندن ادامه محتوا باید وارد سایت شوید! ورود