وبینار نظریه های یادگیری بزرگسالان و کاربرد آنها در فرآیند کوچینگ

کوچینگ یک رابطه قدرتمند برای افرادیست که می خواهند تغییرات عمده ای در زندگیشان ایجاد کنند. کوچینگ یک رویکرد هدفمند است که دیدگاههای مختلف را در خدمت اقدام و عمل به کار می گیرد و در تبدیل دانش به مهارت نقش کلیدی دارد. اما بسیاری از کوچها، به دلیل اینکه رشته تخصصی شان روانشناسی نبوده است ممکن است بسیاری از نظریه های روانشناسی را ندانند. البته شاید خیلی از این نظریه ها هم به کار یک کوچ نیاید؛

اما با توجه به اینکه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، «تسهیل روند یادگیری و رشد» را به عنوان یکی از چهار دسته کلی صلاحیتهای یک کوچ عنوان می کند، به نظر می رسد که بدون درک نظریه‌های یادگیری، حرفه کوچینگ از جهت تئوریهای پایه ای معلق می‌ماند.

بنابراین هدف این وبینار بررسی نظریه های یادگیری بزرگسالانی و کاربردهای آن در فرآیند کوچینگ است. در این وبینار با هم  به بررسی و مرورنظریه‌های یادگیری شناختی و رفتاری می پردازیم و سهم آن‌ها را در فرآیند کوچینگ تحلیل می کنیم. حرفه کوچینگ  به شدت مبتنی بر نظریه هاییادگیری است، و بنیانهای آن با اعتبار تئوری ها و تحقیقات مبتنی بر شواهد، تقویت خواهد شد.

‌تئوریهای یادگیری 

شرطی شدن کلاسیک و پدیده قلاب کردن طبق آزمایشهای پاولف

تئوری تقویت مثبت و بحث پاداش و پیامد، طبق نظریه اسکینر  

تسهیلگری یادگیری طبق نظریه کارل راجرز

نظریه یادگیری تجربی و سیکل یادگیری Kolb

نظریه یادگیری تحولی ( تحول نگرش)

یادگیری اقدام

کاربردهای این تئوریها و مصداقهای هر یک در فرایند کوچینگ که جنبه های شناختی و رفتاری یادگیری را نشانه می گیرد 

با توجه به اینکه منابع موجود در این زمینه متشکل از چند مقاله جامع به زبان انگلیسی بود، مطالعه و بررسی این مقالات و ترکیب آن با مثالها و تجربیات کوچینگی نظر مرا جلب کرد و جای خالی اش در میان منابع برای خودم که به دنبال مطالعه آن بودم احساس می شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم آموخته هایم را با شما به اشتراک بگذارم و باور دارم که دانستن مطالب این وبینار کیفیت و سطح کار کوچینگ شما را نسبت به قبل ارتقا خواهد داد. 

همکاران کوچ و دانشپذیران کوچینگ بیش از هر کس دیگر از این وبینار سود می برند و اطمینان دارم همه ما بعد از وبینار رشد و توسعه کیفی سطح کوچینگ خود را شاهد خواهید بود. حضور شما برای من منبع رشد و توسعه، الهام بخشی، بالندگی و یادگیری مداوم است. 

ویدئوها