در این بخش شما با حوزه کار یک کوچ توسعه مهارتهای فردی آشنا می شوید و می توانید با خواندن این مقالات سطح مهارتهای خود را به عنوان یک فرد و به عنوان یک والد ارتقا دهید. همچنین این حوزه ها، موضوعاتی هستند که میتوانید جلسات خصوصی به صورت جلسه کوچینگ یک به یک با من داشته باشید.

مهارت هدفگذاری

24 بهمن 1400

نگاه استراتژیک و هدفمندی

داشتن تفکر استراتژیک به معنی این است که ما بدانیم با وجود منابع محدود و با وضعیت فعلی که در آن قرار داریم چه چشم‌اندازهایی برای خودمان، کارمان، خانواده‌مان و … داریم و قرار است چگونه راه را بپیماییم، چگونه تخصیص منابع کنیم

مشاهده مقاله
27 بهمن 1400

نقش نگرش سیستمی در هدف گذاری 

داشتن نگاه سیستمی و تفکر سیستماتیک تفکری است که شما در آن یک نگاه همه جانبه و جامع و کل نگر نسبت به کل یک فرایند از ابتدا تا انتها دارید. در ماجرای رسیدن به اهداف‌تان لازم است که بدانید مجموعه‌ای از عوامل که به هم مرتبط هستند و روی هم اثرگذارند در این فرایند دخالت دارند.

مشاهده مقاله
27 بهمن 1400

چرا فرایند بازخورد و ویرایش و بازبینی اهداف مان مهم است؟

نمیدانم میانه‌تان با کوهنوردی چطور است؟ تابه حال به قصد فتح قله‌ای راهی کوهستان شده‌اید؟زمانیکه قله‌ای‌ برای اولین بارها مقصد پیمایش  گروهی ازکوهنوردان بوده، نقشه مشخص و واضحی نداشته، قطب‌نمایی و مشاهده‌ای که کوهنورد از نوک قله داشته و وضعیت مسیر،

مشاهده مقاله
23 بهمن 1400

چینش اولویت قدم های هدفمند

مهارت اولویت‌بندی یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در راستای رسیدن به اهدافمان است. چه در زمان نوشتن اهدافمان و چه تعیین برنامه‌هایمان و چه در زمان اجرا و عمل به برنامه‌ها و اقدام‌های روزانه لازم است که بدانیم اولویت‌بندی کارهایمان چگونه است.

مشاهده مقاله
21 بهمن 1400

از تاب آوری تا هدفمندی

در شرایط سخت و نامطلوب مثل بیماری جنگ بحران های عاطفی اخراج شدن از کار جدایی هرگونه اتفاق نامطلوبی، یک فقدان داریم و هر اتفاقی می تواند بر هم زننده حالت تعادل و آرامش موجود در یک سیستم یا در یک فرد باشد.

مشاهده مقاله
16 بهمن 1400

خودانضباطی در خدمت هدف

مشاهده مقاله
11 بهمن 1400

ارتباط تعهد به اهداف و بازطراحی عادت‌ ها

بازطراحی عادت‌ها مقوله‌ای است که روند پیشروی ما را در مسیر تبدیل شدن به آن کس که می‌توانیم بشویم تسهیل خواهد کرد؛ همانطور که در مقالات قبلی نیز اشاره شد، مسیر رسیدن به هدف و فرایند «شدن» مهمترین بخش از این روند است.

مشاهده مقاله
28 دی 1400

از شروع هدف‌گذاری تا نقطه پایان

رسیدن به اهداف و کارآمد بودن تلاش‌های ما در مسیر هدف به چندین مسئله مرتبط است؛ یک بخش آن به طور عمده معطوف به ویژگی‌های فرد است و بخش دیگر مربوط به فرایندی است که باید به سمت هدف طی شود؛ و بخشی نیز موارد مرتبط با خود هدف و ویژگی‌های آن است

مشاهده مقاله
08 دی 1400

ساختار تعهد به هدف

تعهد به اهداف از اجزای مختلفی تشکیل می شود: در واقع اگر به هرم خودارزشمندی نگاهی بیندازیم، در کف این هرم خودآگاهی قرار دارد که بنیادی ترین هدف یک مکالمه کوچینگی بین کوچ و مراجع است

مشاهده مقاله
22 دی 1400

ساختار مسئولیت پذیری مراجع در کوچینگ

یکی از مواردی که در کوچینگ سبب بالا رفتن احتمال اقدام در راستای اهداف می شود تعیین ساختار مسئولیت پذیری مراجع است. اینکه مراجع بتواند ساختار مسئولیت و پایبندی خود را در بیاورد و بعد آن را اجرا کند.

مشاهده مقاله
15 دی 1400

باورهای مانع ما در پایبندی به اهدافمان چیست؟ 

در فرآیند هدف‌گذاری و پیگیری اهداف خیلی از مواقع اشکال اصلی کار در فرآیند هدف گذاری و طراحی یک هدف قدرتمند است؛ اما موارد زیادی هم وجود دارد که در آن مسیر هدف‌گذاری تا حد زیادی به درستی طی شده و هدف‌های قدرتمندی نیز طراحی شده است اما در وقت عمل و پیگیری

مشاهده مقاله