در این بخش شما با حوزه کار یک کوچ توسعه مهارتهای فردی آشنا می شوید و می توانید با خواندن این مقالات سطح مهارتهای خود را به عنوان یک فرد و به عنوان یک والد ارتقا دهید. همچنین این حوزه ها، موضوعاتی هستند که میتوانید جلسات خصوصی به صورت جلسه کوچینگ یک به یک با من داشته باشید.

22 شهریور 1400

یادگیری مهارتهای زندگی، کی به کار فرزند من خواهد آمد؟

فرایند رشد یک انسان یه مسیر به هم پیوسته هست. این فرایند از دوران جنینی شروع شده و بعد از تولد هم ادامه پیدا می کند. هر لحظه و ساعت و روزی که میگذرد این کودک با کودک یک لحظه و یک ساعت و یک روز قبل متفاوت است.

مشاهده مقاله
21 شهریور 1400

همسویی انتظارات کوچ و مراجع

مهم است که انتظارات مراجع و کوچ از جلسه و مکالمه کوچینگی همسو و همراستا باشد.  آیا مراجع می داند باید چه انتظاری از جلسه کوچینگ داشته باشد؟ درست است که در فرایند کوچینگ یادگیری اتفاق می افتد اما مراجع باید بداند که کوچینگ آموزش نیست

مشاهده مقاله
21 شهریور 1400

کوچینگ با موضوع «اعتماد به نفس»

اعتماد به نفس یعنی به لحاظ ذهنی اطمینان داشته باشم که من توانایی انجام کاری را دارم. در تجربه ی من با مراجع، وقتی که می گوید‌ من اعتماد به نفسم پایین است، با او به شفافیت می رسم  که منظورش از اعتماد به نفس چیست؟

مشاهده مقاله
21 شهریور 1400

گوش دادن عمیق

گوش دادن چندین مرحله دارد و گوش دادن عمیق در واقع بالاترین کیفیت از گوش دادن است. این شکل از گوش دادن چیزی فراتر از گوش دادن به پیام مخاطب است. آنچه شنیده می شود علاوه بر پیام (که خود متشکل از کلام و نشانه های غیر کلامی مراجع است)، کیستی مراجع را هم شامل می شود. 

مشاهده مقاله
21 شهریور 1400

بازخورد صریح و سؤال قدرتمند؛ دو ابزار مهم یک کوچ

گاهی سر جلسات کوچینگ پیش می آید که مراجع مدام در حال شکایت کردن از دیگران و شرایط و یا حتی سرزنش خودش است. مسئولیت تصمیم ها، اقدام ها و همینطور احساساتی که دارد نمی پذیرد و تمایل دارد کل جلسه را به ایراد گرفتن از همه چیز یا به مقصریابی، بدون قبول مسئولیت اقدامهاش بگذراند.

مشاهده مقاله
22 شهریور 1400

چرا کوچ توسعه مهارتهای فردی والدین شدم؟

زندگی یک سفر اکتشافی در مسیری پر پیچ و خم و پر فراز و فرود هست که تجربه کردنش لذت بخش است. قبل از اینکه انتخاب کنم مادری را تجربه کنم مدام از خود میپرسیدم که آیا میخواهی بلیط این سفر را برای یک آدم جدید در حالیکه تو یکی از همسفرانش هستی تهیه کنی؟

مشاهده مقاله
22 شهریور 1400

چطور من یک کوچ شدم؟

سازمان بهداشت جهانی در تعریف جدید خود از انسان با سواد، توانایی تغییر کردن را افزوده است

مشاهده مقاله